جورج عبد الله Georges Abdallah

فرنسا يا فرنسا…. أفتّش عن شتيمة مناسبة (تراعي حقوق الإنسان طبعاً).

Oh France, Je recherche une insulte approprié (Respectueux des droits de l’homme biensur)

 

Advertisements